Oyunlarla öğrenimin birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunların çoğu da motivasyona, öğrencinin katılımına ve belleğe ilişkindir.

Sağlam oluşturulmuş dünyaları, karakterleri ve öyküleri olan bu oyunlar öğrenci ile oyun arasında duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Bu bağ da oyun sona erdikten sonra bile ister sınıfta ister oyun alanında olsun motivasyonu artırmakta ve öğrenciyi o dünya ve karakterler üzerine konuşmaya yüreklendirmektedir.

Oyunlar öğrencinin katılımını da sağlar. Oyun oynarken her öğrencinin farklı hedefleri vardır. Kimileri oyuna tam “hâkim” olmayı seçer ve oyunda her şeyi tamamlar; kimleri de en yüksek puanı almayı tercih eder.  Oyunlar çok boyutlu olduğundan öğrencilerin oyunlara katılımlarının birçok yolu bulunmaktadır. 

Oyunlar, öğrencilerin çekingenlik duymadan ya da sınandıkları hissine kapılmadan dil becerilerinin pratiğini yapmaları bakımından son derece güvenli bir ortam oluşturmaktadır. Bu da endişe içersinde olmalarının önüne geçer ve öğrenciler kendilerini ifade etmede daha özgür hissederler.

Oyunlar, öğrencilere gerçek hayatın özgün dilindeki konuşma pratiğinde yoğrulmaları fırsatını yaratmakta ve bu da akıcı konuşabilmelerini gittikçe hızlandırmaktadır. Oyunlar, öğrencilerin dili kullanmaları için türlü nedenler ve olanaklar yaratan görevler, misyonlar ve hedefler sunmaktadır. 

Oyunlar, akıcı konuşabilmeyi hızlandıran dil bilgi birikiminin prosedürel gelişimini destekler. 

Oyunlar, yaratıcılık, empati, azim ve sebat, sorun çözme, iş birliği gibi 21. Yüzyıl becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.


Read this in English: Is there any research about the benefits of game-based learning?

Did this answer your question?