FUN with Ruby Rei programı A2 Flyers testini başarmak için öğrenilmiş olması gereken sözcük dağarcığı ve gramer bilgilerini tam anlamıyla içermekte ve öğretmektedir.

Dijital aktiviteler A2 Flyers testinin tarzında hazırlanmış olduğundan öğrencilere son derece etkili bir hazırlanma olanağı sağlamaktadır.

Öğrencilerin A2 Flyers testinde başarılı olmaları için gereksinim duydukları dil bilgilerini pekiştiren aktiviteler Öğretmen Paketinde bol miktarda bulunmaktadır.
🙌🏻


Read this in English: How does FUN with Ruby Rei help my students practise for their Cambridge exams?

Did this answer your question?