FUN with Ruby Rei programı öğrencilerin dört temel becerilerini-- okuma, yazma, dinleme ve konuşma-- geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Program A2 Flyers düzeyinde olması gereken sözcük dağarcığı ve gramer bilgilerini içermekte, öğrenciler doğal dili bolca dinleme şansına sahip olmaktadır.

Dijital üründe ve öğretmen paketindeki aktiviteler A2 Flyers testi için gerekli olan dil becerilerini geliştirmektedir.


Read this in English: Which language skills does FUN with Ruby Rei develop?

Did this answer your question?