FUN with Ruby Rei programında 32 adedi öyküye dayanan ve 32 adedi de oyun içeren 64 adet ders bulunmaktadır. Bu materyallerin nasıl kullanılacağı hususunda iki seçenek bulunmaktadır.

Sözcük dağarcığı ve gramer pratiğine olduğu kadar Cambridge Life Competencies Framework  (Cambridge Yeterlik Çerçevesi) kapsamında vurgulanan sosyal becerilere odaklanmaya da  haftada iki saat ayırabiliyorsanız A seçeneğini salık veririz.

Video Oyunu ’nu ev ödevi olarak verip haftada bir saat ayırarak kullanacaksanız, B seçeneğini salık veririz.

A Seçeneği

Haftada iki ders:

  1. Ders, dijital öykülere ve aktivitelere odaklanma
  2. Ders Video Oyununa odaklanma

B Seçeneği

Haftada bir ders

  1. Ders,  dijital öykülere ve aktivitelere odaklanma
  2. Öğrenciler Video Oyunu ‘nu ev ödevi olarak tamamlarlar


Read this in English: How much content is there in FUN with Ruby Rei?

Did this answer your question?